Vinice


Čistá příroda Národního parku Podyjí

Viniční trať Pod lesem

  • Vinařská obec Znojmo-Popice,
  • viniční trať I. kategorie,
  • převážně mírný jihovýchodní svah, 250—320 m. n. m.,
  • prvohorní podloží,
  • půda hlinitopísčitá, žula, rula, křemen, písek, jíl.

V roce 2010 jsme s manželkou zakoupili 0,8 ha vinice ve viniční trati Pod lesem. Tato trať, ležící v katastru obce Popice u Znojma, je obklopena Národním parkem Podyjí.

Vinice leží na jednom z nejjižnějších výběžků Českého masivu a je stejně jako on tvořena prvohorními horninami. Podloží je tedy tvořeno převážně žulou, rulou a křemenem a půda je tvořena erozivními produkty těchto hornin od písku po jíl jako finální produkt rozpadu prvohor. Geologický předěl mezi prvohorním Českým masivem a čtvrtohorní Karpatskou prohlubní leží jen asi 10 m od jižního konce našeho vinohradu.

Vinici jsme zakoupili ve značně zuboženém stavu. Z původních výsadeb z roku 1987 se zachovalo jen několik set keřů odrůdy Müller Thurgau s občasným výskytem Ryzlinku rýnského a Ryzlinku vlašského, mnoho keřů bylo obnoveno od země ze zdánlivě mrtvých jedinců. Vinici postupně dosazujeme. Pro novou výsadbu jsme zvolili jako hlavní odrůdu Ryzlink rýnský, dále Tramín červený (kořenný), Rulandské šedé a Rulandské bílé. Ve spodní části vinice, která je ohrožována jarními mrazy, jsme pokusně zasadili nové odrůdy Hibernal, Johanniter a Helios. Využili jsme původní drátěnku, kterou jsme snížili na výšku kmínku 80 cm. Další snižování není vzhledem k velkému počtu zvěře možné. Ve vinici používáme spon 300 x 80 cm.

V roce 2012 jsme získali dalšího 0,5 ha vinohradu ve stejné viniční trati. Také zde se zachovala výsadba z roku 1987 tvořená převážně odrůdou Müller Thurgau, promísená s Ryzlinkem vlašským a Neuburgem.

Vinice je z větší části zatravněná, jen s okopaným příkmenným pásem. Sklizeň z jednoho keře je obvykle pod 1 kg.

Viniční trať Skalky

  • Vinařská obec Havraníky,
  • viniční trať I. kategorie,
  • převážně mírný jihovýchodní svah, 276—310 m. n. m.,
  • vinice leží na místě břehu třetihorního moře, podloží tvoří vyvřeliny Dyjského masivu,
  • půda hlinitá až hlinitopísčitá, průměrná roční teplota: 9 °C, průměrné roční srážky: 480 mm.

V roce 2015 jsme s manželkou zakoupili 1 ha vinice ve viniční trati Skalky. Tato trať v katastru obce Havraníky leží v Ptačí oblasti Podyjí v blízkosti Národního parku Podyjí.

Výsadba ve vinici je 18 let stará, osázená hlavně odrůdami Veltlínské zelené, Chardonnay a Müller Thurgau s menší plochou Sauvignonu a Ryzlinku rýnského.

Veškeré práce na vinicích vykonávám s vyjímkou instalace sítí proti ptactvu a sklizně sám, pouze s použitím drobné mechanizace. K ochraně a ke zvýšení obranyschopnosti révy užívám prostředky určené pro bioprodukci. Ochranné postřiky jsou nanášeny zádovým rosičem, jehož použití je sice časově i fyzicky velmi náročné, ale umožňuje rosit jen opravdu potřebné části porostu, čímž je významně snížena celková dávka postřiku na hektar.

Při práci ve vinohradě i ve sklepě se snažím řídit biodynamickými postupy.