Dáváme Zemi budoucnost

Jen ze zdravé půdy se mohou zrodit čistá a chutná vína.

Kvalita

Základem jsou co nejkvalitnější hrozny ze špičkových viničních tratí.

Hrozny, které zpracováváme, pochází přímo z našich vinic. S láskou a pečlivostí jsou tyto hrozny ručně sklízeny a okamžitě přepraveny ke zpracování. V našem sklepě uplatňujeme tradiční postupy, jako je ruční odstopkování nebo šlapání hroznů nohama, dále naležení či nakvášení na slupkách. Lisujeme ručně ve starém dřevěném lisu. Právě ruční lisování nám dává možnost respektovat rozdílný charakter každé odrůdy a stupně vyzrálosti. Vylisovaný mošt je jemně odkalen a pak už spontánně kvasí v sudech.

Vinohrady jsou ručně koseny.

Terroir

Každé místo na zemi je jedinečné a vinaři umožňuje vytvářet vína s jedinečným otiskem.

Terroir je klíčovým prvkem ve výrobě vína, protože odráží unikátní kombinaci půdy, podnebí a geografických podmínek, které mají výrazný vliv na chuť, vůni a charakteristiku hroznů. Díky terroir se vinařství stává součástí širšího ekosystému, kde respekt k přírodě a udržitelnost znamenají nejen výraznější kvalitu vín, ale i zachování bohaté biodiverzity a ekologické rovnováhy v daném místě.

Vinice v Popicích u Znojma.

Pod lesem

Ve viniční trati Pod Lesem v obci Znomo-Popice máme dva vinohrady (0,8 a 0,5 ha), s původní výsadbou Müller Thurgau promíchanou s Ryzlinkem rýnským, Ryzlinkem vlašským a Neuburgem z roku 1987. Jeden vinohrad byl postupně přesázen na Ryzlink rýnský doplněný Rulandským bílým, Rulandským šedým a Tramínem. Pokusně doplněno o pár desitek keřů PIWI odrůd Johanitter, Helios a Hibernal.

Přestože jsou součástí jedné viniční tratě, obě polohy se mírně liší směrem, sklonem a půdou.

Viniční trať Pod lesem je viniční trať I. kategorie, převážně mírný jihovýchodní svah, 250—320 m. n. m., prvohorní podloží, půda hlinitopísčitá, žula, rula, křemen, písek, jíl.

Skalky

Ve viniční trati Skalky v obci Havraníky máme 1 ha vinice osázený hlavně Veltlínským zeleným, Chardonnay a Müllerem Thurgau s trochou Sauvignonu a Ryzlinku rýnského z roku 1997.

Viniční trať Skalky je viniční trať I. kategorie, převážně mírný jihovýchodní svah, 276—310 m. n. m., vinice leží na místě břehu třetihorního moře, podloží tvoří vyvřeliny Dyjského masivu, půda hlinitá až hlinitopísčitá, průměrná roční teplota: 9 °C, průměrné roční srážky: 480 mm.

Kontrola zralosti hroznů v Havraníkách.

Biodynamika

Naše víno není pouze nápojem, ale projevem harmonie půdy, rostlin a přírody.

Naše vinice jsou ekosystémem synchronizovaným s přírodními cykly a oživeným antroposofií a biodynamickými principy. Bez syntetických chemikálií podporujeme biodiverzitu a využíváme starobylé moudrosti. Hrozny rostou s láskou, odráží terroir, a každé víno vypráví příběh o lásce k přírodě. Přijďte ochutnat jedinečnou energii našich vín, která spojuje tradici s moderní udržitelností. Objevte skvostné umění biodynamického vinařství, kde každý doušek je nejen chutí, ale i vyjádřením péče o planetu.

„Všude v přírodě můžeme vidět, co se děje v nás samých. Musíme to jen správným způsobem chápat.“

Rudolf Steiner